Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Forretningsbetingelser

Når kunder afgiver ordre til, eller indgår aftaler med, BGlobal ApS, accepteres følgende vilkår og betingelser. Nærværende betingelser bekræftes af kunden ved enhver aftales indgåelse.

Generelle betingelser:

  • Vores tilbud gælder 30 dage fra afsendelsesdagen og bortfalder herefter, medmindre andet er aftalt.
  • Aftalen/tilbuddet sendes via e-mail og bekræftes af kunden ved besvarelse af tilbudsmailen. En bekræftelse af tilbuddet er samtidig en accept af vores forretningsbetingelser.
  • Der kan kun indgås aftaler med fuldmægtige fra BGlobal ApS.
  • Fakturaer sendes til kunden over e-mail, medmindre andet er aftalt.
  • Betalingen sker ved overførsel til BGlobal ApS konto i Spar Nord Bank A/S – registreringsnummer: 9035 kontonummer.: 1980027135.
  • Med mindre andet er aftalt, er betalingsbetingelserne 8 dage efter fakturadato.

§ 1 – Serviceaftaler

BGlobal ApS fakturerer serviceaftaler månedsvis forud. Ønsker kunden at opsige en igangværende serviceaftale, skal opsigelse ske skriftligt mindst en måned inden en ny abonnementsperiode starter. Opsigelsen fra en kunde skal sendes skriftligt til fuldmægtige fra BGlobal ApS.

§ 2 – Begrænsninger

BGlobal ApS kan ikke garantere præcis optagelse i søgemaskiner eller kataloger. Alle vores ydelser bliver udarbejdet i overenstemmelse med de gældende retningslinjer fra søgemaskinerne, og derefter er det op til de enkelte algoritmer at beslutte fremtidige rankings.

§ 3 – Ansvar

BGlobal ApS er ikke ansvarlig for, at tekster og indhold på 3. parts websteder ikke krænker andres rettigheder og dermed er BGlobal ApS ikke ansvarlig for følgeskader, indirekte tab eller tabt avance.

§ 4 – Reklamation

A. Mangler: Mangler ved leverede advertorials skal påberåbes skriftligt indenfor 2 uger efter leverancen. Sker dette uden for tidsfristen kan eventuelle mangler ved det leverede ikke gøres gældende.

BGlobal ApS yder to års garanti på leverede advertorials, men indestår ikke efterfølgende for publiceringer leveret af 3. part. Eksempelvis hvis en advertorial bliver fjernet af Google eller på 3. parts websteder, så har vi ikke afhjælpningspligt i mere end to år.

B. Forsinkelse: BGlobal ApS er ikke ansvarlige for tab hos kunden, som følge af en forsinket leverance fra BGlobal ApS.

 

§ 5 – Hemmeligholdelse

I forbindelse med samarbejdet må viden om hinandens produkter eller fremgangsmåder ikke offentliggøres eller bringes til andres kundskab.

 

§ 6 – Anerkendelse

Kunden anerkender at have gennemlæst nærværende forretningsbetingelser og erklærer sig indforstået med at være underlagt de deri indeholdte betingelser og vilkår. Kunden erklærer sig ligeledes indforstået med, at forretningsbetingelserne og den begrænsede reklamationsret er fuldstændige og endegyldige aftaledokumenter mellem parterne, samt at de erstatter alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler mellem parterne, samt den kommunikation mellem parterne, som vedrører indholdet i forretningsbetingelserne.

§ 7 – Ophør

Forretningsbetingelserne er gældende under hele samarbejdets bestående og i 2 år efter samarbejdet er ophørt.

§ 8 – Tvister

Betingelserne er underlagt dansk ret.

§ 9 – Ændring af forretningsbetingelserne

BGlobal ApS forbeholder sig ret til at ændre forretningsbetingelserne, produktindhold og priser. Ved ændring af priser vil berørte kunder blive informeret pr. e-mail inden næste abonnementsperiode.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.